נזכור

נזכור את אלו שאינם כבר איתנו

Candle

Saba_Moshe1 Flower1

 

 

משה בן יצחק

(סבא משה)

1900-1969

 

 

 

 

Nana_Gila

Flower1

 

 

גילה (ג'ורג'יה) שירוני

 (ננה גילה) 

  1908-1990

 

 

 

 

Mordechai_Winter Flower1

 

 

מרדכי וינטר

 1929-1971

 

 

 

 

Shlomo_Peleg Flower1

 

 

שלמה פלג

1949-1993

 

 

 

Asher_Shironi Flower1

 

אשר שירוני

1945-2011

 

 

 

 

 

Miriam_Shironi Flower1

 

 

מרים שירוני

1933-2012

 

 

 

 

David_Aizik Flower1

 

 

דוד אייזיק

1924-2013

 

 

 

 

Yitzhak_Shironi Flower1

 

 

יצחק שירוני

1936-2013 

 

 

 

 

Yael_Aharon_Cohen Flower1

 

אהרון כהן

1937-2014

 

 יעל כהן

1942-2014

 

 

 יהי זכרם ברוך

תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים

Candle

 

<< הקודם